Liv för dig i vardagen
 
Placeholder image
 
 
 
Med lång erfarenhet av tillverkning av hudvårdsprodukter lanserade vi vårt nya produktsortiment LIV år 1999. Produktserien uppfyller sjukvårdens högt ställda krav på hygienprodukter. Idag använder över 85 % av Sveriges landsting produkterna och efterfrågan ökar stadigt, även utanför vården. Därför gör vi nu LIV-sortimentet tillgängligt för hela marknaden.
 
 
 

LIV - för proffs

LIV-sortimentet omfattar rengörande, desinficerade och vårdande produkter för hud och ytor. Det är inte de enskilda produkterna som fön LIV till en ledande position inom vårdhygien - det är den genomtänkta helheten i sortimentet. Bättre hygien och hälsa ökar trivseln på arbetsplatser, förhindrar smittspridning och minskar sjukskrivningar. Med andra ord är LIV en god investering.

Rengör och skyddar

Du och dina medarbetare kan tryggt använda LIV varje dag. Alla tvålar är extra milda och samtliga tillsatser i produkterna är varsamt valda för att minimera risken för allergi och uttorkning. Produkterna för rengöring och desinficering kompletteras med en serie hudkrämer och salvor. Självklart uppfyller produkterna uppsatta kvalitets- och miljökrav, lagar och förordningar.

 

Närproducerat

I vår moderna produktionsanläggning i Helsingborg framställer vi LIV som säljs till landsting, kommuner och privata näringslivet. Vi har dedikerade kemister som ser till att vi ligger i frontlinjen vad gäller produktutveckling. Att vi dess­utom medverkar i olika intresseorganisationer, som driver frågor och krav kring vårdhygien, bidrar till att vi är en ledande aktör. Det blir allt viktigare att veta hur vi ska kunna hindra smittspridning både inom vården och samhället i stort. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och kunskaper. Fingertoppskänsla för kundernas behov och önskemål, innovativ produktutveckling och en disciplinerad varu­märkeshantering har gjon LIV till vad det är idag.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handdesinfektion 75, etanol, i både flaska och servett som innehåller glycerin för att förhindra uttorkning av huden

Handdesinfektion IPA 62, isopropanol med glycerin för att förhindra uttorkning av huden.

Handdesinfektion gel 85, etanol, av geltyp med lite förtjockare samt glycerin för att förhindra uttorkning av huden.

 
Placeholder image