Liv Handdesinfektion
 

 

Handdesinfektionsmedel allmänt kallat handsprit, används för att förebygga och förhindra mikrobiologisk smittspridning via händer. Handsprit innehållande återfuktare är mer skonsamt mot huden än tvål och vatten. Handsprit är en produkt som utgör en självklarhet inom vård & omsorg, veterinär verksamhet, laboratorieverksamhet, livsmedelsproduktion samt motsvarande områden där handhygien spelar en mycket viktig roll. Vid utbrott av kräksjuka, rekommenderas att desinfektionen föregås av noggrann handtvätt med tvål och vatten.

I december 2008 trädde en föreskrift från Socialstyrelsen i kraft beträffande basal hygien inom hälso- och sjukvården. Här anges att händerna ska desinfekteras med ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel, eller något annat medel med motsvarande effekt, före och efter varje direktkontakt med patient. Händerna ska också desinfekteras både före och efter användning av handskar. Vidare anges att händerna ska tvättas med flytande tvål och vatten vid synlig smuts innan de desinfekteras. Händer som har tvättats ska vara torra innan de desinfekteras så att inte effekten av handspriten försämras på grund av utspädning. Handspriten ska arbetas in enligt särskild rutin tills att händerna är helt torra. Undvik statisk elektricitet. Vid stänk i ögonen skölj med mycket vatten. Undvik att få stänk på textilier och golv. Kan ge fläckar.

 
 
 

DES Gel 85

Produktfakta

LIV Handdesinfektion Gel 85 är ett handdesinfektionsmedel med återfettande verkan. Innehåller 85 vol% denaturerad etanol samt glycerin som återfuktare för att förhindra uttorkning av huden. Desinfektionsmedlet efterlämnar en mjuk och smidig hud. Produkten uppfyller den europeiska normen för desinfektionsmedel (mikrobiologisk avdödningseffekt) EN 1500:2013, EN1650, EN1276, EN13727, EN13624 och EN12054.

Bruksanvisning

Produkten används koncentrerad. Tag 3 ml desinfektionsmedel och gnid noggrant in händer, underarmar, naglar och nagelband tills huden är torr. Minimum 30 sekunder.

Dosering

3ml (=2 pumptryck)

Innehåll

Alcohol Denat., Aqua, Isopropyl Alcohol, Glycerin, Carbomer, Aminomethyl Propanol.

Lagring och hållbarhet

3 års hållbarhet i oöppnad förpackning. 12 månader efter öppnande.

Miljö

Tömda och ursköljda emballage ska sorteras som "förpackning av plast". Övriga emballage sorteras som farligt avfall.

 
 
 
 

DES 75

Produktfakta

LIV Handdesinfektion 75 är ett flytande handdesinfektionsmedel med återfettande verkan. Innehåller 75vol-% denaturerad etanol samt glycerin och propylenglykol som återfuktare för att förhindra uttorkning av huden. Desinfektionsmedlet efterlämnar en mjuk och smidig hud. Produkten uppfyller den europeiska normen för desinfektionsmedel (mikrobiologisk avdödningseffekt) EN1500:13, EN1276, EN1650, EN12054, EN13727, EN13624 och en modifierad form av EN14476 på H1N1.

Bruksanvisning

Tag 4 ml desinfektionsmedel och gnid noggrant in händer, underarmar, naglar och nagelband tills huden är torr. Minimum 30 sekunder.

Dosering

4ml (=2 pumptryck)

Innehåll

Alcohol Denat, Aqua, Isopropyl Alcohol, Glycerin, Propylene Glycol.

Lagring och hållbarhet

3 års hållbarhet i oöppnad förpackning. 12 månader efter öppnande.

Miljö

Tömda och ursköljda emballage ska sorteras som "förpackning av plast". Övriga emballage sorteras som farligt avfall.

 
 
 
 

DES IPA 62

Produktfakta

LIV Handdesinfektion IPA 62 är ett flytande handdesinfektionsmedel med återfettande verkan. Innehåller 62 vol-% isopropylalkohol/etanol samt glycerin som återfuktare för att förhindra uttorkning av huden. Desinfektionsmedlet efterlämnar en mjuk och smidig hud. Produkten uppfyller den europeiska normen för desinfektionsmedel (mikrobiologisk avdödningseffekt) EN1500:13, EN13727, EN13624.

Bruksanvisning

LIV Handdesinfektion IPA 60 används koncentrerat. Tag 4ml ( två pumptryck) desinfektionsmedel och gnid noggrant in händer, underarmar, naglar och nagelband tills huden är torr. Minimum 30 sekunder.

Dosering

4ml (=2 pumptryck)

Innehåll

Isopropyl Alcohol, Aqua, Etanol, Glycerin.

Lagring och hållbarhet

3 års hållbarhet i oöppnad förpackning. 12 månader efter öppnande.

Miljö

Tömda och ursköljda emballage ska sorteras som "förpackning av plast". Övriga emballage sorteras som farligt avfall.