Trycksaker och dokument
 
 

Nedan hittar du dokument och trycksaker för LIV. Du hittar vår senaste produktkatalog, produktblad, instruktioner på hur du desinficerar dina händer. Vi hoppas att dokumenten kan vara till nytta för dig som köper våra LIV produkter. Säkerhetsdatablad och produktspecifik information hittar du under respektive produkt här på hemsidan.

 
 
 

2015-09-07, Huden

Placeholder image

 

2015-05-28, Konceptbroschyr

Placeholder image

 

2014-12-16, CLP Nya harmoniserande regler

Placeholder image

FN och EU har infört CLP-märkning för att säkerställa att kemiska ämnen och blandningar bedöms, klassificeras och märks på samma sätt över hela världen. Informationen är till för användare av kemiska produkter för professionell hygien, rengöring och underhåll.

 

2014-09-08, Clostridium Difficile

Placeholder image

Utbrott av sporbildande bakterier, som Clostridium Difficile, ökar i Sverige och börjar bli ett stort problem. Frågan är, hur förhindrar vi utbrott utan att äventyra patienter, den egna hälsan, arbetsmiljön och yttre miljön? I vår nya artikel tittar vi på problematiken kring Clostridium Difficile och vilka verktyg vi har för att minska och förhindra smittspridning av bakterien.

 

2014-04-29, Värmland Sortimentsöversikt

Placeholder image

Vi gör en sortimentsöversikt till respektive landsting innehållande de produkter de upphandlat av oss. Du kan ladda ned sortimentsöversikterna som PDF-filer till din dator.

 

2014-02-10, Förkylningstider

Placeholder image

Höst, vinter och även övergången till vår, brukar innebära förkylningstider eller vinterkräksjuka. Antingen blir du själv dålig, eller så blir någon i din närhet – familj, vänner eller arbetskollegor – det. Du kommer aldrig kunna skydda dig till hundra procent, men det finns små, enkla saker du kan göra för att – så gott det går – förebygga att du smittas.

 

2013-11-15, Preoperativ handdesinfektion

Placeholder image

Preoperativ handdesinfektion – kallas också kirurgisk handdesinfektion – är en viktig del inom operationssjukvården. I vår artikel går vi bland annat igenom vad den preoperativa handdesinfektionen innebär, varför man måste utföra handdesinfektionen fastän man använder skyddshandskar samt varför man inte nödvändigtvis bör kombinera handtvätt och handdesinfektion inför en operation.

 

2013-04-12, Vårdhygien Produkter

Placeholder image

Vårdhygien produkter är vår produktkatalog för varumärket LIV. Vi har listat hela LIV-sortimentet i broschyren och ger dig både produktinformation och användningsinformation för varje produkt. Innehåller produkter inom kategorierna SOAP, WASH, CREAM, DES, AIRFRESH samt DISPENSER.

 

2013-03-12, Ett dygn med Liv

Placeholder image

I denna artikel pratar vi hudvård i vintertider. Det är vanligt att man upplever slitage på sin hud, exempelvis på grund av temperaturskillnader, förändringar i luftfuktighet eller hur vi behandlar vår hud. Vi låter dig följa med vår Key Account Karl Bülow under en dag, ger dig insikt i hur hans rutiner påverkar hans hud samt kunskap om hur du på bästa sätt vårdar din hud, både i vintertider såväl som året runt.

 

2013-03-10, EN-tester

Placeholder image

I de senaste upphandlingarna har vi märkt att det efterfrågas allt fler EN-tester. Detta är en kostnadsdrivande position för Landstingen. Frågan är vad dessa EN-tester betyder för produktens funktion? I vår artikel svarar vi på den frågan samt reder ut vilka EN-tester som faktiskt är relevanta inom dagens sjukvård.

 

2012-08-29, Handtvätt och hudvård

Placeholder image

I vår artikel om Handtvätt och Hudvård tar vi upp ämnet om handhygien. Vi reder ut när man ska tvätta händerna, hur du tvättar dina händer på rätt sätt, samt pratar produktval utifrån EU:s kosmetikadirektiv. Allt för att ge dig kunskap, så att du kan ta hand om din hud på bästa sätt.

 

2012-04-09, Biociddirektivet

Placeholder image

I denna artikel tar vi upp allmännyttig information kring ämnet Biocider. En biocid är ett ämne som kan döda levande organismer, exempelvis bakterier, svampar, parasiter och virus. Dock finns det strikta regler kring biocidprodukter, och vi hjälper dig reda ut vad som får klassas som en biocidprodukt, vilka regelverk som gäller samt hur du som slutanvändare påverkas av regelverken.

 

2012-01-19, Handdesinfektion

Placeholder image

I vårt artikel om Handdesinfektioner tar vi upp ämnet om Vårderelaterade Infektioner (VRI) och vikten av god handhygien för att förhindra smittspridning mellan vårdpersonal och patienter. Vi ger dig även handfasta råd och instruktioner på hur du på ett effektivt sätt desinficerar dina händer, samt ger dig allmännyttig information om handdesinfektioner och dess effekter.

 

2011-12-28, Ytdesinfektion

Placeholder image

I vår artikel om Ytdesinfektioner förklarar vi vad en ytdesinfektion är, vad den gör samt försöker kasta ljus över frågorna “Vilken typ av ytdesinfektionsmedel är bäst?"samt “"Vilket ytdesinfektionsmedel skall jag använda?"

 

2009-07-30, 1701 Handdesinfektion Preop

Placeholder image

I vår artikel om Ytdesinfektioner förklarar vi vad en ytdesinfektion är, vad den gör samt försöker kasta ljus över frågorna “Vilken typ av ytdesinfektionsmedel är bäst?"samt “"Vilket ytdesinfektionsmedel skall jag använda?"