Värdefullt vetande
 
 

Värdefullt vetande om oss som företag. Om vad vi gör. Om lagar-, förordningar- och direktiv som styr vår verksamhet. Nya produkter, utbildningar och event som vi medverkar på. Har du frågor och funderingar mailar du vår Marknadsavdelning.

 
 
 

2014-12-18
CLP - Klassificering kemiska produkter

CLP är en ny märkning som är framtagen av EU och FN för att säkerställa att alla kemiska ämnen och blandningar bedöms, klassificeras och märkas på samma sätt över hela världen. I denna artikel kan du läsa och se mer om förändringen.

2014-11-03
Problem kring Clostridium Difficile

Utbrott av antibitoikaresistenta och sporbildande bakterier börjar bli ett stort problem, både inom den svenska vården och internationellt. Bakterier som C. difficile utgör ett stort hot mot patientsäkerheten. I vår artikel tar vi upp problematiken kring att bekämpa Clostridium Difficile med traditionella produkter som natriumhypoklorit, pratar Aseptix produkter som har bevisad effektivitet mot sporbildande bakterier – utan att skada patienter eller användare – och ger förslag på städrutiner att fundera över inom vården.

 
 

Artikelframsida för artikeln om Problemen kring Clostridium Difficile

2014-03-03
Skydda dig i förkylningstider!

Höst, vinter och även övergången till vår, brukar innebära förkylningstider eller vinterkräksjuka. Antingen blir du själv dålig, eller så blir någon i din närhet – familj, vänner eller arbetskollegor – det. Du kommer aldrig kunna skydda dig till hundra procent, men det finns små, enkla saker du kan göra för att – så gott det går – förebygga att du smittas.

 
 

Artikelbild förkylningstider

2013-11-21
Preoperativ Handdesinfektion

Preoperativ handdesinfektion – kallas också kirurgisk handdesinfektion – är en viktig del inom operationssjukvården. I vår artikel går vi bland annat igenom vad den preoperativa handdesinfektionen innebär, varför man måste utföra handdesinfektionen fastän man använder skyddshandskar samt varför man inte nödvändigtvis bör kombinera handtvätt och handdesinfektion inför en operation.

 
 

Artikel preoperativ handdesinfektion

2013-06-21
Våra Sommartips 2013!

Visst kan man kalla semester för event? Event är aktivitet och det brukar man också vilja göra på semestern. Därför har våra medarbetare sammanställt lite Semestertips från sina hemorter. Små och stora utflyktsmål.

 
 

Artikel preoperativ handdesinfektion

2013-03-13
Fördyrande EN-tester?

I de senaste upphandlingarna har vi märkt att det efterfrågas allt fler EN-tester. Detta är en kostnadsdrivande position för Landstingen. Frågan är vad dessa EN-tester betyder för produktens funktion? I vår artikel svarar vi på den frågan samt reder ut vilka EN-tester som faktiskt är relevanta inom dagens sjukvård.

 
 

Artikel om EN-tester

2013-03-13
Ett dygn med Liv

I denna artikel pratar vi hudvård i vintertider. Det är vanligt att man upplever slitage på sin hud, exempelvis på grund av temperaturskillnader, förändringar i luftfuktighet eller hur vi behandlar vår hud. Vi låter dig följa med vår Key Account Karl Bülow under en dag, ger dig insikt i hur hans rutiner påverkar hans hud samt kunskap om hur du på bästa sätt vårdar din hud, både i vintertider såväl som året runt.

 
 

Artikelbild Ett dygn med hudvård

2012-08-29
Handtvätt och Hudvård

I vår artikel om Handtvätt och Hudvård tar vi upp ämnet om handhygien. Vi reder ut när man ska tvätta händerna, hur du tvättar dina händer på rätt sätt, samt
pratar produktval utifrån EU:s kosmetikadirektiv. Allt för att ge dig kunskap, så att du kan ta hand om din hud på bästa sätt.

 
 

Liv Hudkräm och Hudsalva

2012-04-09
Biociddirektivet

I denna artikel tar vi upp allmännyttig information kring ämnet Biocider. En biocid är ett ämne som kan döda levande organismer, exempelvis bakterier, svampar, parasiter och virus. Dock finns det strikta regler kring biocidprodukter, och vi hjälper dig reda ut vad som får klassas som en biocidprodukt, vilka regelverk som gäller samt hur du som slutanvändare påverkas av regelverken.

 
 

LIV_artikel_Biociddirektivet

2012-01-19
Handdesinfektion

I vårt artikel om Handdesinfektioner tar vi upp ämnet om Vårderelaterade Infektioner (VRI) och vikten av god handhygien för att förhindra smittspridning mellan vårdpersonal och patienter. Vi ger dig även handfasta råd och instruktioner på hur du på ett effektivt sätt desinficerar dina händer, samt ger dig allmännyttig information om handdesinfektioner och dess effekter.

 
 

LIV_artikel_Biociddirektivet

2011-12-28
Ytdesinfektion

I vår artikel om Ytdesinfektioner förklarar vi vad en ytdesinfektion är, vad den gör samt försöker kasta ljus över frågorna “Vilken typ av ytdesinfektionsmedel är bäst?" samt “"Vilket ytdesinfektionsmedel skall jag använda?"

 
 

liv