Liv Ytdesinfektion
 

 

Ytdesinfektionsmedel används för att förebygga och förhindra mikrobiologisk smittspridning via ytor och föremål. Finns med och utan rengörande verkan. Ytdesinfektion används framför allt inom vård- och omsorg.

 
 
 

DES 70

Produktfakta

LIV Ytdesinfektion 70 innehåller 70 vol% denaturerad alkohol avsedd för desinficering av rena/rengjorda ytor, det vill säga ytor som rengjorts med medel innehållande tensider. Produkten är effektiv mot bakterier, svamp och vissa virus. Fri från Castor Oil. Uppfyller de europeiska normerna (mikrobiologisk effekt) för desinfektionsmedel EN1276, EN1650, EN13727, EN13624 och EN13697. Produkten är ofärgad.

Bruksanvisning

Använd skyddshandskar för att förhindra uttorkning av huden. Spruta ut desinfektionsmedlet flödigt på ytan om detta är möjligt, alternativt på en torkduk eller luddfritt papper. Bearbeta ytan noggrant, och tillse att ytan är fuktig under hela verkningstiden. Låt ytan självtorka.

Dosering

Produkten används koncentrerad, en sk "ready to use" produkt Verkningstid: Beror på vilken typ av avdödning som är önskvärd att uppfylla.

Se baksidesetikett

Innehåll

Alcohol Denat, Aqua, t-Butyl Alcohol.

Lagring och hållbarhet

3 års hållbarhet i oöppnad förpackning. 12 månader efter öppnande. Förvaras i originalemballage med stängd kapsyl.

Miljö

Tömda och ursköljda emballage ska sorteras som "förpackning av plast", övriga emballage sorteras som farligt avfall.

 
 
 
 

DES +45

Produktfakta

LIV Ytdesinfektion +45 innehåller 45 vol% isopropylalkohol med en tillsats av tensid för att få en rengörande effekt. LIV Ytdes+45 är godkänd för desinficering av Siemens Acuson ultraljudsgivare. Produkten uppfyller de europeiska normerna för desinfektionsmedel EN1276, EN1650, EN14476 (höljesförsedda virus), EN14348, EN14561 och EN14562

Bruksanvisning

Använd skyddshandskar för att förhindra uttorkning av huden. Spruta ut desinfektionsmedlet flödigt på ytan om detta är möjligt, alternativt på en torkduk eller luddfritt papper. Bearbeta ytan noggrant, och tillse att ytan är fuktig under hela verkningstiden. Låt ytan självtorka.

Dosering

Produkten används koncentrerad, en sk "ready to use" produkt Verkningstid: Beror på vilken typ av avdödning som är önskvärd att uppfylla.

Se baksidesetikett

Innehåll

Aqua, Isopropyl Alcohol, Cocamidopropylamine Oxide.

Lagring och hållbarhet

3 års hållbarhet i oöppnad förpackning. 12 månader efter öppnande. Förvaras i originalemballage med stängd kapsyl.

Miljö

Tömda och ursköljda emballage ska sorteras som "förpackning av plast", övriga emballage sorteras som farligt avfall.

 
 
 
 

DES Special 45

Produktfakta

LIV Ytdesinfektion Special 45 är ett ytdesinfektionsmedel med en tillsats av tensid för att få en rengörande effekt samt korrosionsskydd för att undvika rost på ytor och föremål.. Innehåller 45 volym% isopropylalkohol. Produkten uppfyller de europeiska normerna för desinfektionsmedel EN1276, EN1650, EN14476 (höljesförsedda virus), EN14348 och EN14561 och EN 14562

Bruksanvisning

Använd skyddshandskar för att förhindra uttorkning av huden. Ytor: Spruta ut desinfektionsmedlet flödigt på ytan om detta är möjligt, alternativt på en torkduk eller luddfritt papper. Bearbeta ytan noggrant, och tillse att ytan är fuktig under hela verkningstiden. Låt ytan självtorka. Metallföremål/Instrument: Föroreningar torkas av och föremålet sänks ner under vätskeytan och blötläggs i minst 5min.

Dosering

Produkten används koncentrerad, en sk "ready to use" produkt Verkningstid: Beror på vilken typ av avdödning som är önskvärd att uppfylla.

Se baksidesetikett

Innehåll

Aqua, Isopropyl Alcohol, Cocamidopropylamine Oxide (=tensid), korrosionsskydd.

Lagring och hållbarhet

3 års hållbarhet i oöppnad förpackning. 12 månader efter öppnande. Förvaras i originalemballage med stängd kapsyl.

Miljö

Tömda och ursköljda emballage ska sorteras som "förpackning av plast", övriga emballage sorteras som farligt avfall.

 
 
 
 

DES Hygenic

Produktfakta

Produkten är baserad på 70% denaturerad bioetanol (cellulosabaserad) och är en sk. förnyelsebar energikälla. Det innebär att etanolen inte bidrar till att öka mängden växthusgaser i atmosfären. Etanol är lätt biologiskt nedbrytbar. Etanol är effektivt mot bakterier, jäst & mögel, mykobakterier och höljesförsedda virus (typ influensa). Begränsad effekt mot nakna virus (typ Norovirus) och sporbildande bakterier. Produkten kan med fördel användas på släta ytor inom livsmedelsindustri och lokalvård.

Bruksanvisning

Använd skyddshandskar för att förhindra uttorkning av huden. Spruta ut desinfektionsmedlet flödigt på ytan om detta är möjligt, alternativt på en torkduk eller luddfritt papper. Bearbeta ytan noggrant, och tillse att ytan är fuktig under hela verkningstiden. Låt ytan självtorka. Ytan måste vara helt torr före en eventuell kontakt med livsmedel.

Dosering

Produkten används koncentrerad, en sk "ready to use" produkt Verkningstid: Beror på vilken typ av avdödning som är önskvärd att uppfylla.

Se baksidesetikett

Innehåll

Alcohol Denat, Aqua

Lagring och hållbarhet

3 års hållbarhet i oöppnad förpackning. 12 månader efter öppnande. Förvaras i originalemballage med stängd kapsyl.

Miljö

Tömda och ursköljda emballage ska sorteras som "förpackning av plast", övriga emballage sorteras som farligt avfall.