Livsortimentet
 
Placeholder image
 
 
 


Med egen produktutveckling, tillverkning och specialkompetens, möter vi våra kunders högt ställda krav på produkter och service. Samtliga inkommande råvaror och färdiga produkter kontrolleras såväl analytiskt som bakteriologiskt. Produkterna spåras genom batchmärkning.

 
 
 

Kvalitets- och miljökrav

Våra hand och ytdesinfcktionsprodukter är testade och godkända enligt de europeiska normerna för desinfek­ tionsmedel. De hudvårdande produkterna uppfyller EUs kosmetikaförordning.

Vi tar ett strikt miljöansvar i alla led. Vårt moderbolag Lahega är sedan 1998 kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001, 14001 samt arbetsmiljöcertifierat enligt och OHSAS 18001. Samtliga produkter i sortimentet uppfyller MSR (Miljöstyrningsrådet} och GMP (Good Manufacturing Practicc). Våra tvålar och tvättbalsam uppfyller kravet för Svanenmärkning.

 

 

Avfallshantering

Avfall efter användning är en viktig miljöaspekt både för våra kunder och för Lahega. Allt avfall från vår produk­tion källsorteras givetvis och vi återanvänder emballage samt har även börjat med återanvändning av kemikalier. Aktudla säkerhetsdatablad och fördjupad information om produkterna finns tillgängligt här på vår hemsida.

 
 
 
Placeholder image
Placeholder image