Made in Sweden
 
Placeholder image
 
 
 


Vi lever, verkar, utvecklar och producerar i Sverige. Därför är det en självklarhet för oss att vi är uppdaterade på svensk och europeisk lagstiftning och tar till vara våra kunders synpunkter runt om i landet. Samtidigt tänker vi på vår gemensamma värld och på hur vi kan bidra till en hållbar utveckling.

 
 
 

Hållbarhet som ledord

Vi håller mycket hög hygienisk nivå i vår produktion (Good manufacturing practices, GMP) och vi har full spårbarhet på alla våra råvaror. Hög hygien ger också hög kvalitet, vilket bland annat innebär att det inte behövs s:1 mycket konserveringsmedd i produkter, krämer och tvålar. Som tillsc:5.ndsplikcig kemikalie­producent ser vi hållbarhet och miljöarbete som en stor, naturlig och viktig dd av vår verksamhet. Vi har utvecklat produkter och koncept med hållbarhet som ledord under mionden.

Hållbarhetstänkandet har vi med oss i alla led - från framtagning av nya produkter till produktion och slut­ligen avfall. De ingående råvarorna i våra produkter uppfyller gällande lagar, EU-direktiv och EU-förord­ningar. Våra produkter vidareutvecklas löpande enligt substitutionsprincipen vilket innebär att råvaror och fardigråvaror som används i framställningen ska be­lasta miljön så lite som möjligt. Våra erfarna kemister säkerställer att produktion och produkter uppfyller lagstiftningen.

 

"Stora öron"

Det är inte enbart lagar, förordningar och direktiv som styr vår produktutveckling, Det är till stor del våra användare av produkterna som bidrar till produkt­utvecklingen. De vet bäst hur de ska fungera. Därför träffar vi kontinuerligt personal i svensk sjukvård och diskuterar samt lyssnar på synpunkter, önskemål och behov.

Modern produktionsanläggning

Vårt laboratorium ligger i direkt anslutning till vår produktionsavdelning, vilket förkortar steget mellan utveckling och tillverkning. På så sätt kan vi snabbt och effektivt omsätta idéer till verklighet. Vi för en nära dialog med ansvariga inom den svenska vården, som gör att vi tillsammans driver utvecklingen av svensk sjukvårdshygien framåt.

 
 
 

 

Ytdesinfektion +45, isopropanolbaserat (45%) ytdesinfektionsmedel med en mild rengörande verkan. Används på släta ytor, som är förorenade av kroppsvätskor och dylikt.

Ytdesinfektion Special 45, isopropanolbaserat ytdesinfektionsmedel med mild rengörande verkan samt korrosionsskydd. Lämplig för ytor av rostkänsligt material, som är förorenade av kroppsvätskor och dylikt.

Ytdesinfektion +72, etanolbaserat (72%) ytdesinfektionsmedel. Används på släta ytor, som är förorenade av kroppsvätskor och dylikt.

Ytdesinfektion +70, etanolbaserat (70%) ytdesinfektionsmedel. Avsett för släta och synbart rena ytor.

 
Placeholder image