Morgondagen är redan här
 
Placeholder image
 
 
 


Vi är under ständig utveckling för att kunna möta framtidens utmaningar på bästa sätt. Vårdrelaterade infektioner (VRI) har blivit ett viktigt och kostsamt problemområde. Det behövs nu ökade insatser för att förhindra både förekomst och spridning av bakterier.

 
 
 

En tredjedel av alla VRI kan förebyggas med vårdhy­gieniska åtgärder visade SENIC-studien (Study on the Efficacy of Nosocomial Infection Control). Genom att föra en kontinuerlig dialog med ansvariga inom sjuk­vården medverkar vi till att driva utvecklingen inom vårdhygienprodukter framåt.

LIV-serien till företag

Landsting och kommuner över hela Sverige använder LIV-sortimentet och nu erbjuder vi även sortimentet till företag. Vi vet vilka krav som ställs på produkter som används i arbetet, varje dag. Denna typ av pro­dukter måste verka på ett skonsamt sätt med minsta möjliga belastning på hud och miljö. Bättre hygien kan göra stor skillnad för trivseln på arbetsplatsen och samtidigt minska sjukskrivningarna som orsakas av infektioner och hudproblem.

 

Vi ger utbildningar inom handhygien med syfte att öka förståelsen för smittspridning, hudens påverkan och hur man på bästa sätt undviker hudproblem i vardagen där huden utsätts för olika typer av nötning.

Ytterliggare information

Detaljerad information om produkterna i LIV-serien finns i vår tryckta produktkatalog. LIV-sortimentet säljs via grossister och återförsäljare till kommuner, landsting och privata näringslivet.

Ge oss gärna dina synpunkter eller ideer om hur LIV-sortimentet kan bli ännu bättre eller om du saknar något i sortimentet. Vi bryr oss om din hud och hälsa, på riktigt.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mild återfuktande Tvättbalsam for tvätt av torr, känslig och irriterad hud, som inte behöver tvättas av med vatten.

 
Placeholder image